Oneşti: Sesiune ordinară a Oficiului pentru Pastoraţie Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli

By: Administrator

Iată câteva dintre punctele de discuţie:

1. Finalizarea proiectului scrisorilor adresate părinţilor parohi, profesorilor de religie şi Inspectoratelor Şcolare Judeţene, necesare în ideea clarificării modalităţilor de încadrare pe post a profesorilor de religie şi a reamintirii principiilor relaţiei corecte profesor – paroh şi profesor – ISJ-uri;

2. Editarea unor manuale de religie, în contextul schimbării programei, şi a găsirii de posibilităţi pentru a fructifica materialele didactice ale profesorilor de religie. S-a hotărât crearea unui grup yahoo pe care fiecare profesor binevoitor va putea să îşi facă cunoscute materialele proprii dar şi să facă schimb cu alţi colegi, pentru înlesnirea muncii la catedră;

3. Analiza Olimpiadei naţionale de religie şi a concursului de eseuri. S-a făcut o analiză amplă a Olimpiadei naţionale de Religie care a avut loc la Roman, în aprilie, dar şi o trecere în revistă a rezultatelor etapei intejudeţene a olimpiadei de religie pentru clasele V-VI, de la Bacău. Cât priveşte concursul diecezan de eseuri, se va relua în anul şcolar viitor, într-un cadru oficial.

4. Statutul profesorilor de religie şi al orei de religie din Dieceza de Iaşi şi modificările legate de Missio canonica.

5. Stabilirea unui calendar al activităţilor Oficiului pentru anul şcolar viitor (2013-2014). S-au fixat viitoarele întâlniri ale Oficiului pentru datele de: 19 august 2013 la Iaşi, 22 februarie 2014 la Roman şi 20 iunie 2014 la Bacău. Consfătuirea profesorilor de religie ai diecezei se va ţine pe 5 octombrie 2013 la Traian, Neamţ. Olimpiada diecezană pentru clasele V-VI, concursul de eseuri şi concursul de desene vor avea loc în aceaşi zi, anul viitor, la Iaşi. A doua ediţie a pelerinajului absolvenţilor de liceu se va ţine pe 26 aprilie 2014, tot la Cacica.

6. Promovarea asociaţiei ep. Anton Durcovici. Profesorii vor fi încurajaţi să promoveze, să participe, să se înscrie şi să colaboreze cu membrii acestei asociaţii. Pentru anul viitor, profesorii vor avea la simpozionul anual o secţiune dedicată episcopului martir Durcovici.

D-na educator Carmen Nedelcu a făcut o prezentare a activităţii din zona grădiniţelor, făcând o trecere în revistă a ultimelor modificări din sistem.

Prof. Cristian Scripcaru

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 15 iunie: Oneşti: Sesiune ordinară a Oficiului pentru Pastoraţie Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

13 − 5 =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus