Oneşti: Simpozionul naţional „Profesorul de religie şi rolul său formativ în lumina preoţiei comune”

By: Administrator

La Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” din Oneşti a avut loc, sâmbătă, 24 aprilie 2010, primul simpozion naţional de religie, cu titlul „Profesorul de religie şi rolul său formativ în lumina preoţiei comune”. Manifestarea a început la ora 9.30 şi a reunit peste 70 de profesori de religie catolică, studenţi teologi şi profesori universitari din: Iaşi, Bacău, Vrancea, Neamţ, Satu-Mare, Braşov şi Bucureşti.

Simpozionul a fost organizat în colaborare cu următorii parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” din Oneşti, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Teologie Didactică Romano-Catolică, şi Custodia Fraţilor Capucini „Fericitul Ieremia” din Oneşti.

Echipa implicată în realizarea proiectului a fost compusă din: pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, inspector şcolar diecezan, pr. prof. univ. dr. Emil Dumea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, pr. conf. univ. dr. Iosif Enăşoae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, prof. Adrian Fuioagă, inspector şcolar general, ISJ Bacău, prof. Irina Leonte, inspector de religie, ISJ Bacău, şi prof. dr. Violeta Apostu, director al Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” din Oneşti.

Organizatorii au fost profesori din cadrul Liceului Teologic din Oneşti: prof. Mihaela Ungureanu, consilier educativ al liceului, pr. prof. Cristinel Ghiurca, prof. Monica Scripcaru, prof. Monica Grosu şi prof. Olivia Găbureanu.

Simpozionul s-a adresat profesorilor de religie catolică din învăţământul preuniversitar şi universitar, precum şi studenţilor din cadrul Facultăţilor de Teologie Romano-Catolică din ţară, şi a avut ca obiective comunicările ştiinţifice şi metodice ce ilustrează experienţa la clasă, viziunea ştiinţifică asupra conţinutului disciplinei, elemente de creativitate şi inovare în predarea religiei, atât din perspectiva profesorilor, cât şi a studenţilor. Participarea profesorilor de religie din întreaga ţară, dar şi a studenţilor din facultăţile de profil a oferit un câmp mai larg de analiză, evenimentul fiind conceput ca un veritabil schimb de experienţe, fără îngrădiri spaţiale sau ideologice.

Paleta tematică a secţiunilor propuse a asigurat libertate de gândire şi exprimare, a oferit ocazia, atât profesorilor, cât şi studenţilor, să-şi facă cunoscute anumite preocupări ştiinţifice, didactice şi literare, pentru care nu au găsit, poate, până acum, spaţiul optim de desfăşurare.

Programul zilei a fost următorul:

 • 8.00-9.15: Primirea participanţilor;

 • 9.15-9.30: Deschiderea lucrărilor simpozionului;

 • 9.30-12.00: Prezentarea lucrărilor pe secţiuni;

 • 12.00-13.00: Sfânta Liturghie;

 • 13.00-13.45: Schimb de impresii.

La simpozion au fost invitaţi:

 • PS Petru Gherghel, episcop, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi

 • PS Aurel Percă – episcop auxiliar, Episcopia Romano-Catolică de Iaşi

 • pr. decan Iosif Păuleţ – Parohia Romano-Catolică „Sfinţii Petru şi Paul” din Oneşti

 • pr. custode Leon Budău – Custodia „Fericitul Ieremia” din Oneşti

 • Nicolae Drăgoi – consilier al Primăriei Oneşti

 • prof. Virginia-Smărăndiţa Brăescu – inspector şcolar teritorial, ISJ Bacău

 • prof. Carmen Nedelcu – expert OPSPRS

 • Ana Blaj – preşedinta comitetului de părinţi

 • Cristinel Apostu – membru în comitetul de părinţi.

Unităţile şcolare participante au fost:

 • Universitatea „Al.I. Cuza”, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Teologie Socială, Iaşi

 • Facultatea de Teologie Romano-Catolică şi Asistenţă Socială, Bucureşti, Ilfov

 • Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”, Oneşti, Bacău

 • Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif”, Bucureşti, Ilfov

 • Şcoala cu clasele I-VIII, Răducăneni, Iaşi

 • Gimnaziul „Anastasie Panu”, clasele I-VIII, Huşi, Vaslui

 • Colegiul Naţional „Doamna Stanca”, Satu Mare

 • Colegiul Economic „Ion Ghica”, Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII „George Enescu, Moineşti, Bacău

 • Şcoala cu Clasele I-VIII „Mihail Sadoveanu”, Bacău

 • Grup Şcolar „Ion Holban”, Iaşi

 • Şcoala cu clasele I-VIII, Valea Lupului, Iaşi

 • Şcoala „Mihai Eminescu”, Roman, Neamţ

 • Şcoala cu clasele I-VIII „O. Voicu”, Bacău

 • Şcoala „G. Călinescu”, Oneşti, Bacău

 • Colegiul Tehnic „Petru Poni”, Oneşti, Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Faraoani, Bacău

 • Şcoala de Arte şi Meserii, Cleja, Bacău

 • Liceul Teoretic „M. Costin”, Iaşi

 • Şcoala „Alexandru cel Bun”, Iaşi

 • Şcoala „Vasile Alecsandri”, Iugani, Iaşi

 • Şcoala cu clasele I-VIII „Mihai Drăgan”, Bacău

 • Şcoala „Ion Creangă”, Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, Slănic Moldova, Bacău

 • Şcoala Generală nr. 8, Braşov

 • Liceul Teoretic „V. Alecsandri”, Săbăoani, Neamţ

 • Liceul „Bogdan Vodă” Hălăuceşti, Iaşi

 • Şcoala: „Al.I. Cuza”, Bacău

 • Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII nr. 3, Dărmăneşti, Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII, Pîrgăreşti, Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII, Săbăoani, Neamţ

 • Grădiniţa cu program prelungit nr. 28, Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Strat”, Gioseni, Bacău

 • Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Bacău

 • Şcoala cu clasele I-VIII Nicoreşti, Bacău.

Moderatorul simpozionului a fost pr. conf. univ. dr. Iosif Enăşoae, iar profesorii înscrişi la simpozion şi-au prezentat lucrările la una din cele două secţiuni: secţiunea I – Comunicări ştiinţifice şi/sau metodice, iar secţiunea a II-a a cuprins creaţii literare cu tema Educatorul creştin (proză, poezie, dramaturgie).

Lista celor care şi-au prezentat lucrările:

 • pr. dr. Alois Hîrja: „Perfecţionarea profesorului de religie, exigenţă a slujirii autentice”

 • cercet. dr. Iosif Tamaş: „Didactica orei de religie romano-catolică şi tentaţia sincretismului”

 • prof. Marius Liviu Ciuraru: „Isus, Maestrul meu”

 • prof. Virginia-Smărăndiţa Brăescu: „Strategii de mediere pentru inovaţie şi leadership în educaţie”

 • prof. Ana-Oana Vizitiu: „Isus Cristos – modelul educatorului creştin”

 • sr. Cecilia Bereşoaiei: poezie

 • prof. Mariana Suditu: poezie

 • prof. Agnesa Grosu: proză.

După fiecare temă au avut loc dezbateri cu privire la temele discutate, fiind prezentate şi unele experienţe personale din viaţa şi misiunea de dascăl. Printre cei care au luat cuvântul au fost: pr. dr. Alois Hârja, prof. dr. Violeta Apostu, prof. Tereza Herciu, prof. Virginia-Smărăndiţa Brăescu.

La această primă ediţie, simpozionul naţional a reunit peste 44 de lucrări, realizate de profesori din diferite şcoli şi de patru studenţi de la facultăţile de profil din Iaşi şi Bucureşti, dintre care trei sunt foşti elevi ai Liceului Teologic „Fericitul Ieremia” din Oneşti.

Finalitatea simpozionului presupune editarea unui volum ce va cuprinde comunicările ştiinţifice şi creaţiile literare care au fost selectate, în funcţie de cerinţele stabilite de coordonatorii proiectului.

Concluzia desprinsă din cele prezentate a fost următoarea: când profesorul de religie reuneşte în inima sa dragostea de Dumnezeu, dragostea de profesiune şi dragostea de elevi, se poate spune că este un dascăl desăvârşit…

Prof. Monica Grosu
şi prof. dr. Violeta Apostu

*

Din impresiile participanţilor:

„Aprecieri pentru organizare, idee şi mai ales pentru curajul începutului. Ar fi fost bine o mică prezentare, de un minut, a persoanelor ce au susţinut comunicări. Felicitări şi recunoştinţă!” (Pr. dr. Alois Hîrja).

„O mare bucurie a spiritului, sufletului şi inimii. O mare binecuvântare să fiu în mijlocul familiei creştine. O întâlnire în comunicare, aici şi acum, oriunde şi oricând, pe aripile sufletului călător în timp şi spaţiu. Felicitări şi la bună revedere la ediţiile următoare ale simpozionului” (prof. Virginia-Smărăndiţa Brăescu)

„Întâlnirea de astăzi a fost, cu adevărat, pentru fiecare dintre noi un ecou de speranţă, mireasmă de înţelepciune şi imbold spre acţiune” (Sr. prof. Cecilia Bereşoaiei).

„Adeseori ştiinţa se completează cu preocuparea de a te forma continuu. Astăzi am cunoscut această preocupare a profesorilor de religie, participând la acest simpozion naţional organizat la Liceul Teologic «Fericitul Ieremia» din Oneşti. Pregătirea profesională a profesorului de religie este zborul spre înalt, este raza ce străbate dincolo de orizont, este drumul care îl ajută să pătrundă în sufletul elevului, omului de lângă noi. Această translare miraculoasă pe care trebuie să o facem este legată de competenţele noastre pedagogice, de preocuparea noastră de a ne zidi. Astăzi am conştientizat mai mult necesitatea de a investi în elev şi în profesor. Am primit un îndemn: caută răspunsul şi am înţeles că, pe lângă importanţa conţinuturilor ştiinţifice, trebuie să acordăm atenţie şi formării noastre spirituale. Cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini şi valori, un drum lung ce trebuie interiorizat, acceptat şi exersat de către fiecare dascăl” (Prof. Carmen Nedelcu).

* * *

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 24 aprilie: Oneşti: Simpozionul naţional „Profesorul de religie şi rolul său formativ în lumina preoţiei comune”

Tag:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nineteen + nineteen =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus