Prezentare

By: Administrator

Grădiniţă « Sfânta Familie » oferă o educaţie specifică grupei de vârstă căreia i se adresează în conformitate cu legislaţia în vigoare, programei preşcolare, planurilor de învăţământ aprobate de MECTS. şi particularităţilor individuale ale copiilor.

Program Grădiniţă

Program între orele 7.30 la ore 12.30:

7.30 ~ 9.00: jocuri libere creative şi activităţi la alegerea copiilor;

9.00 ~ 10.30: gustarea;

10.30 ~ 11.30: activităţi pe domenii experenţiale;

11.30 ~ 12.30: activităţi opţionale, jocuri şi activităţi la alegerea copiilor.

Grădiniţa cu Program Normal „Sfânta Familie” Gherăești, în acţiunea sa educativă se bazează pe concepţia dezvoltării copiilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectând drepturile copilului şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestuia.

Asigurarea unui act educaţional de performanţă, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, eficienţi, activi, cooperanţi care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare şi la orice situaţie în viaţă.

Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, într-o formare personală permanentă.

Misiunea noastră este de a forma oameni care să trăiască după valorile umane şi creştine punând accent pe respect, solidaritate, toleranţă, cinste.

Ne propunem să devenim o grădiniţă etalon pentru învăţământul preşcolar românesc în care, în parteneriat şi colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigurăm condiţii pentru dezvoltarea aromonioasă a fiecărui copil din grădiniţă, să-i sădim încrederea în sine, să îl încurajăm să se manifeste liber şi să îl ajutăm să descopere că, prin muncă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni “cel mai bun”.

Vrem să acordăm prioritate acelor copii mai defavorizaţi sau care se află în dificultate din diverse motive: economice, sociale, familiale.

Ne angajăm în:

  • asigurarea unui act educaţional, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare;
  • însuşirea de către copii a tehnicilor de muncă intelectuală şi practica necesară instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi;
  • însuşirea cunoştinţelor specifice, a valorilor naţionale şi universale;
  • asigurarea părinţilor că educaţia copiilor se face într-un mediu sigur.

Calitatea este unul dintre obiectivele permanente pe care grădiniţa noastră le oferă copiilor dumneavoastră. Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale este centrată pe rezultatele învăţării, rezultate exprimate în termeni de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi aptitudini.

Dorim să acordăm prioritate copiilor care se află în dificultate din diferite motive: economice, sociale, familiale.

Ne angajăm pentru:

Ø asigurarea unui act educaţional, care să contribuie la formarea unei personalităţi autonome şi creative, la formarea unor copii sănătoşi, creativi, eficienţi, cooperanţi, care să se adapteze uşor la regimul muncii şcolare;

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

3 × 1 =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus