Prezentare

By: Administrator

Grădiniţa „Surorile Providenţei” din Iaşi a fost deschisă in anul 1998 şi este acreditată prin OMECT nr. 3582/30 martie 2009. Ea este amplasată in zona Bucium, la periferia oraşului Iaşi, zonă in plină dezvoltare edilitară dar şi o zonă in care trăiesc multe familii cu o situaţie socială şi economică problematică.

Prin această instituţie preşcolară se urmăreşte dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a copilului preşcolar pentru formarea unei personalităţi autonome şi creative in conformitate cu Legea Invăţămantului 84/1995 şi cu principiile educativ-pedagogice ale instituţiei fondatoare, Congregaţia „Surorile Providenţei”. Grădiniţa este finanţată din surse interne şi externe.

La inceput cand a fost deschisă grădiniţa au fost 2 grupe de copii, acum, după mai bine de 10 ani de activitate, grădiniţă funcţionează cu 5 grupe, dintre care 4 cu program prelungit (103 de copii) şi o grupă cu program scurt (26 de copii). La nivelul unităţii nu avem clase cu invăţămant alternativ şi se oferă o educaţie specifică grupei de varstă căreia i se adresează, in conformitate cu legislaţia in vigoare, programa preşcolară, planurile de invăţămant aprobate de M.E.C. şi particularităţile individuale ale copiilor .

Construcţia şi terenul aferent care găzduieşte grădiniţa sunt proprietatea Congregaţiei Surorile Providenţei, care nu percepe nici un fel de taxă de chirie. In aceeaşi clădire se desfăşoară şi alte activităţi specifice aşezămantului monahal.

Programul grădiniţei şi servicii

Grădiniţa funcţionează:
intre orele 7,00 şi 17,00 – program prelungit
intre orele 7,00 şi 13,00 – program normal

– Programul prelungit presupune: primirea copiilor incepand cu ora 7.00, micul dejun, după care urmează activităţile instructive-educative, pranzul, programul de somn şi suplimentul alimentar de la ora 16.
– Programul normal presupune: primirea copiilor incepand cu ora 7.00, micul dejun, după care urmează activităţile instructive-educative, pranzul şi plecare copiilor pană la ora 13.00 – 13.30.

Grădiniţa „Surorile Providenţei” este un centru educativ catolic care oferă o educaţie integrală copiilor inscrişi fără deosebire de apartenenţă religioasă, status social sau etnie. In grădiniţa noastră acţiunea educativă se inspiră din concepţia creştină a vieţii, viaţa înţeleasă ca un dar şi un bine fundamental pe care omul l-a primit de la Dumnezeu, in care se găseşte sensul ultim al vieţii fiecărui om şi locul in care el atinge plinătatea sa.

Tradiţia educativă scrosoppiană, construită de-a lungul timpului (prima grădiniţă coordonată de Surorile Providenţei: 1864 – Asilo Infantile di Carita – Udine Italia), inspiră şi astăzi acţiunea noastră educaţională care are ca finalitate dezvoltarea integrală şi armonioasă a copilului, conform principiilor creştine, acordand o atenţie specială formării inimii acestuia, in vederea integrării senine in şcoală şi societate şi se bazează pe patru modalităţi fundamentale de invăţare:

 • a invăţa să fie: dezvoltarea personalităţii copilului, ajutandu-l să se cunoască şi să işi descopere propria identitate, să dobandească incredere in sine şi in propriile potenţialităţi, dar şi să işi accepte propriile limite, să se exprime şi să acţioneze in mod personal şi responsabil;
 • a invăţa să cunoască: dezvoltarea capacităţii de a invăţa gustand frumuseţea cercetării, a descoperirii; insuşirea de noi cunoştinţe şi competenţe care să favorizeze capacitatea de reelaborare personală şi critică;
 • a invăţa să facă: orientarea copilului spre bucuria şi gustul de a fi protagonistul propriei creşteri; dezvoltarea capacităţii acestuia de a lucra in mod personal, creativ şi autonom;
 • a invăţa să se relaţioneze: dezvoltarea capacităţii de relaţionare şi a sensului de cetăţenie activă, inţeleasă ca abilitate de descoperire a celorlalţi, a diversităţii lor şi a nevoilor acestora, şi intărirea capacităţii de cooperare, de colaborare şi de solidaritate.

Misiunea noastră este de a avea grijă de sămanţa „om matur” care este in fiecare copil şi a o ajuta să „crească” după valorile umaniste şi creştine, punand accent pe respect, solidaritate, toleranţă, impărtăşire şi primire, iubire şi pace.

Ca să putem sluji mai bine proiectul de viaţă pe care fiecare copil il are, suntem conştiente că este necesară o formare adecvată: umană, creştină şi profesională. Această formare, dincolo de angajarea la actualizare, impune re-amintirea constantă a motivaţiilor care dau sens şi valoare acestei slujiri. Cere de asemenea disponibilitatea de a actualiza, in contextul social, politic, economic actual, stilul pedagogic al fondatorului Alois Scrosoppi; adică stilul şi trăsăturile sale de generozitate, de grijă delicată şi atentă, de ingeniozitate şi stil practic, simplu şi eficace, care l-au caracterizat pe el şi pe multe surori ale Providenţei in cursul istoriei.

Viziune

Dorim ca timpul trăit in grădiniţa noastră să fie pentru toţi, dar in special pentru copii, o experienţă fericită şi pozitivă din care să iasă cu resursele necesare pentru a deveni intr-adevăr oameni realizaţi şi pentru a trăi ca atare cu demnitate. Dorim să oferim o educaţie de calitate.

Credem că formarea cadrelor didactice este o prioritate in care merită să investim pentru a ne dezvolta şi reinnoi la nivel pedagogic, metodologic, didactic şi tehnologic.

Dorim ca integrarea europeană să aducă roade şi in unitatea noastră prin abordarea proiectelor europene şi prin parteneriate cu alte realităţi educative din spaţiul european şi nu numai.

Aspirăm să fim din ce in ce mai autonomi la nivel economic şi să găsim noi surse de finanţare.

Vrem să oferim răspunsuri eficiente necesităţilor educative, umane şi creştine ale fiecărei persoane care vine la noi şi vom avea o atenţie deosebită şi faţă de familia copiilor din grădiniţa noastră.

Scopul nostru este de a deveni o comunitate educativă cu spirit ecumenic care să fie punct de referinţă in această zonă a oraşului şi model de bune practici pentru toţi cei care din educaţie au făcut rostul vieţii lor.

Valori

Grădiniţa „Surorile Providenţei”:

 • Primeşte copiii respectand principiile nediscriminării şi al non-profitului, indiferent de apartenenţa religioasă, etnică şi de status social.
 • Cultivă solidaritatea şi toleranţa, intre copii şi familiile acestora, integrand şi copii cu CES.
 • Se angajează in lupta pentru dreptate şi solidaritate impotriva oricărui fel de marginalizare socială, căutand pacea intre oameni şi binele comun.
 • Acordă atenţie specială celor mai defavorizaţi.
 • Stimulează crearea unui climat de participare şi de muncă in echipă, care să facă posibilă coresponsabilitatea şi participarea tuturor după capacităţile şi posibilităţile fiecăruia pentru imbogăţirea reciprocă.
 • Acordă o importanţă deosebită dezvoltării integrale a copilului, cu o grijă deosebită pentru educaţia afectiv-relaţională, răspunzand tendinţelor educative actuale – centralitatea copilului in procesul instructiv-educativ.
 • Cultivă unele deprinderi legate de viaţa socială şi laborală, cum ar fi: ordinea, respectul şi punctualitatea.
 • Dezvoltă creativitatea, originalitatea, spiritul critic şi flexibilitatea in gandire.
 • Subliniază importanţa de a fi persoane cinstite şi sincere, solidare şi deschise, tolerante şi deschise dialogului, metodice şi harnice, cu o ţinută morală şi o pregătire profesională ireproşabile.
 • Promovează interioritatea copiilor, deschiderea spre Transcendent şi asimilarea comportamentelor moral-civice specifice varstei lor.
 • Nu uită de principiul exemplarităţii incercand ca educatorii să fie modele in ceea ce vor să transmită

Dotare
Grădiniţa „Surorile Providenţei” pune la dispoziţia copiilor o clădire modernă, dotată cu toate utilităţile necesare, 5 săli de clasă frumoase, spaţioase şi luminoase, mobilier ergonomic, material didactic şi mijloace de invăţămant de ultimă generaţie. 2 săli pentru activităţile opţionale (pian, şah, pictură, educaţie religioasă, etc.), o sală de gimnastică; un cabinet logopedic, sală de mese cu 72 posturi, bloc alimentar, 2 dormitoare cu un total de 80 pătuţuri, spălătorie, uscătorie, centrală proprie, cabinet medical.

In grădiniţa noastră veţi găsi şi o bază didactico-materială deosebită, adecvată desfăşurării unui proces instructiv-educativ modern şi de calitate. In activitatea didactică sunt utilizate strategii didactice moderne, metode de învăţare activă, bazate pe joc, care să incurajeze curiozitatea, viaţa practică, creşterea încrederii in forţele proprii, capacitatea de relaţionare cu ceilalţi copii şi cu adulţii.

Grădiniţa dispune şi de un amplu spaţiu de joacă dotat cu topogane, jocuri, groapa de nisip şi alte jocuri.

Siguranţa grădiniţei este asigurată de interfoanele şi camera video instalată la intrarea in grădiniţă şi de supravegherea continuă pe perioada orarului de grădiniţă, precum și de personalul nostru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

nineteen − 15 =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus