Prezentare

By: Administrator

Liceul Teologic „Fericitul Ieremia îşi propune păstrarea identităţii şi a individualităţii şcolii creând premisele unei educații complexe, urmărind dezvoltarea personalității integrale a elevilor prin împlinirea celor două dimensiuni, umană și spirituală. Întreaga activitate din liceu va fi organizată astfel încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional fundamentat pe valorile evanghelice, un dialog permanent între credință și cultură.

Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” este deschis pentru toţi cei care au nevoie de educaţie. Misiunea noastră este de a asigura dezvoltarea fiecărui elev la potențialul său maxim, promovând simțul valorilor. Fiind o instituție de învățământ de stat, școala noastră urmărește să implementeze principiile și obiectivele generale ale învățământului preuniversitar românesc prin promovarea actului didactic de calitate, constituindu-se ca o “minicomunitate” ordonată în care elevii să își formeze și să exerseze convingeri și comportamente adecvate.

În același timp, fiind o instituție de învățământ teologic, școala noastră își propune să faciliteze achiziția valorilor morale și interiorizarea mesajului evanghelic. Absolvenţii şcolii noastre trebuie să devină tinerii responsabili ai comunităţii de mâine, înarmați cu o cultură generală care să le ofere posibilitatea de a se integra cu ușurință în societate, de a putea progresa continuu, rămânând, totodată, ancoraţi în învăţătura creştină. Prin clasele de profil teologic, unde sunt şi elevi seminarişti, liceul pregătește viitori preoți și călugări în cadrul Ordinului Fraților Minori Capucini. Cadrele didactice ale liceului au misiunea să descopere şi să pună în valoare, pentru fiecare elev în parte, calităţile personale, idealurile şi dorinţa de a-şi defini personalitatea.

Istoricul Seminarului Capucin şi al Liceului Catolic

Istoria Seminarului Capucin începe în anul 1992, an în care Fraţii Capucini de la Napoli, Italia, au ajuns în România, răspunzând invitaţiei PS. Petru Gherghel, Episcop de Iaşi. În acel moment s-a ivit oportunitatea de a forma candidaţi la viaţa consacrată în spiritul carismei capucine, „in loco”, adică fără a-i rupe din realitatea în care s-au născut şi au crescut, oferindu-le o formare de bază prin deschiderea unui Seminar Teologic Liceal. Această realitate a devenit posibilă și prin prospectiva şi contribuţia însemnată a pr. Eduard Sechel, paroh de Oneşti între anii 1981-1996, un admirator şi iubitor al confratelui nostru român capucin, fericitul Ieremia Valahul, și prieten al Fraților Capucini.

Neexistând o clădire proprie, pr. Eduard Sechel şi Fraţii Capucini veniţi pe meleagurile noastre (pr. Ubaldo Oliviero, pr. Vittorio Clemente și Mario Querini) închiriază un întreg etaj al căminului de nefamilişti, care aparţinea Tehnocinului, pe malul Caşinului, situat pe str. Republicii, la care se încep lucrările de îmbunătăţire: se amenajează săli de clasă, bucătărie, sală de mese, dormitoare şi o capelă. „Forul tutelar” local a fost Liceul de Chimie, actualul Colegiu Tehnic “Petru Poni”, de unde veneau şi majoritatea profesorilor pentru predarea disciplinelor de studiu. Pentru disciplinele teologice de specialitate, formarea seminariştilor a fost asigurată de preoţii din Parohia Oneşti, în special de vicarii parohiali din acei ani (pr. Ferenţ Tancău şi pr. Inocenţiu Arcana), de pr. Anton Ioan (paroh de Pârgărești) şi de pr. Ioan Caităr, preot pensionar din Oneşti.

La 30 octombrie 1992, PS. Petru Gherghel, celebrând o Sf. Liturghie solemnă prilejuită de aniversarea beatificării fericitului Ieremia Valahul, binecuvântează şi inaugurează Seminarul Capucin.

Pr. Vittorio Clemente este primul director al Seminarului.

Din vara anului 1994 s-a alăturat echipei iniţiale de entuziaşti şi fr. Marian Ianoş, fiind numit „prefect de studii şi disciplină“, având o contribuţie majoră la dezvoltarea Seminarului, atât prin străduinţa de a închiria noi spaţii în aceeaşi incintă, întrucât numărul seminariştilor ajunsese la 125, cât şi prin grija documentaţiei necesare funcţionării, conform legislaţiei în vigoare la acea dată.

Între timp, Fraţii Capucini au început construirea propriilor clădiri, iar în toamna anului 2000, atunci când construcţia a fost inaugurată, Seminarul Teologic s-a transferat din locaţia improprie de pe str. Republicii, în actuala locaţie din str. Belvedere, nr. 7. Un an mai târziu s-au început demersurile pentru transformarea sa în liceu de sine stătător, actualul Liceu Teologic „Fericitul Ieremia”.

În ultimii ani de funcţionare de sine stătătoare a Seminarului, echipei iniţiale i s-au adăugat alţi preoţi capucini italieni, printre care pr. Leonaro Izzo, actualul provincial al capucinilor din Napoli, pr. Valentino Parente (director între anii 1998-1999), pr. Giuseppe Donelli (director între anii 1999-2005) şi pr. Cicero Diaz Sampajo (brazilian). În semestrul II din anul şcolar 2005-2006, conducerea Seminarului a fost asigurată de pr. Augustin Dogaru. Între anii 2006-2009 director al Seminarului a fost pr. Lucian Dumea.

O contribuţie meritorie la formarea seminariştilor a avut-o pr. Mario Querini, părinte spiritual al multor generații de seminariști.

Din anul 2009, director al Seminarului este pr. Mihail Vacaru. În prezent sunt 38 de seminarişti, care doresc să-și dedice viața urmării lui Cristos pe urmele și după exemplul Sf. Francisc de Assisi și al fericitului Ieremia Valahul.

Istoria liceului nostru este strâns legată de istoria Seminarului Teologic Liceal Capucin. Odată cu crearea spaţiului logistic necesar, asigurat de către Fraţii Capucini în clădirea unde funcţionează liceul şi astăzi, pr. Giuseppe Donelli (directorul Seminarului) a făcut demersurile necesare la autoritățile bisericești și civile abilitate pentru a transforma Seminarul Teologic în Liceu Teologic de sine stătător, care să dea posibilitatea tinerilor catolici de pe Valea Trotuşului, băieți și fete, să se formeze într-un cadru adecvat nu numai din punct de vedere cultural, dar şi din punct de vedere civic, moral şi religios, în spiritul Evangheliei.

Obținând aprobarea Episcopiei Romano-Catolice de Iași, liceul primește și aprobarea Ministerului Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 4049 din data de 26.06.2001, fiind astfel integrat în rețeaua învățământului de stat cu personalitate juridică. Începând cu anul școlar 2001-2002, clasele din filiera vocațională, profilul teologic, repartizate prin planul de școlarizare la Colegiul Tehnic „Petru Poni” din Onești, sunt preluate de Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”.

De la înființare, din anul 2001 și până în anul 2007, director al liceului a fost părintele Anton Ioan, fiind retras de către Episcopia Romano-Catolică de Iași din necesități pastorale. Din anul 2007 și până în martie 2012, director al liceului a fost prof. dr. Apostu Violeta. Din luna aprile 2012 și până în luna august a aceluiași an, conducerea liceului a fost asigurată de prof. Paliștan Ioan.

Pe 16 august 2012, la recomandarea Fraților Minori Capucini și acordul Episcopiei Romano-Catolice de Iași, părintele Ghiurca Cristinel este numit, de către ISJ Bacău, directorul liceului.

În prezent liceul are 208 elevi, cuprinși în 8 clase, cu câte două clase pe nivel. În clasele de profil teologic, specializare teologie romano-catolică, sunt și elevi seminariști.

Școala noastră se străduiește să ofere un învățământ de calitate, tinerii fiind educaţi pentru a contribui atât la dezvoltarea societăţii, cât şi a Bisericii.

Baza materială

Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” din Onești își desfășoară activitatea într-un complex modern, care aparține Ordinului Fraților Minori Capucini din România. Liceul dispune de baza didactico-materială necesară pentru a-şi desfășura activităţile şcolare şi a-şi îndeplini scopurile formative, atât la nivel intelectual, cât şi spiritual.

Pe o suprafaţă de 2652 mp se află:

 • 8 săli de clasă;
 • 1 cabinet de informatică;
 • 1 sală pentru colocvii spirituale;
 • 1 sală pentru consiliere;
 • 1 capelă;
 • 1 sală festivități;
 • 1 sală sport;
 • 1 teren de fotbal;
 • 1 cabinet medical;
 • 1 sală cancelarie;
 • 1 birou secretariat;
 • 1 birou director;
 • 1 sală recreaţie;
 • 1 bibliotecă cu sală de lectură
 • 1 sală arhivă

De asemenea, liceul dispune de suficiente mijloace de învăţământ: hărţi, manuale, 40 de computere în stare de funcţionare, conectate la rețeaua de internet, 4 imprimante, 2 fotocopiatoare, 1 combină muzicală, 1 televizor, 2 videoproiectoare, 1 staţie de amplificare, 2 microfoane, 1 aparat foto digital. În biblioteca şcolii există peste 7500 volume. Prin diferite donaţii, fondul de carte a crescut asigurând elevilor necesarul de volume de literatură română şi universală, beletristică, dicţionare, enciclopedii, atlase etc. Pentru siguranța elevilor școala este supravegheată video, beneficiind de 6 camere montate pe holul școlii.

Spațiile de instruire corespund cerințelor igienico-sanitare. Anual se realizează igienizarea și reparația curentă. Sălile pentru studii sunt înzestrate cu mobilier necesar, condițiile de iluminare corespund asigurării unei bune vizibilități.

Obiective

 • operaţionalizarea dezvoltării organizaţionale: definirea misiunii instituţiei, noii viziuni; cerinţe, limite;
 • realizarea unei funcţii manageriale eficiente printr-o planificare, realizare şi monitorizare permanentă, implicând şi Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii;
 • implementarea strategiilor şi a procedurilor interne de evaluare a calităţii şcolii şi a tuturor măsurilor care asigură atingerea standardelor calităţii în activitatea instructiv-educativă;
 • elaborarea şi aplicarea unui sistem de proceduri cu privire la iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate;
 • promovarea unei educații de calitate integrate și relevante pentru societatea de mâine;
 • consolidarea pregătirii şcolare a elevilor;
 • formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială;
 • formarea caracterului și a convingerilor morale, în conformitate cu valorile creștine;
 • îmbunătăţirea comunicării interne între angajaţi, elevi, părinţi;
 • îmbogăţirea parteneriatelor, demararea unor activităţi extracurriculare/extrașcolare noi şi diversificate, în contextul politicii educaţionale a şcolii;
 • îmbunătăţirea condiţiilor materiale prin obţinerea de fonduri și sponsorizări;
 • creșterea siguranței elevilor prin montarea camerelor video;
 • creşterea spirituală a elevilor şi a cadrelor didactice.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

20 + eighteen =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus