Roman: Sesiunea a Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli

By: Administrator

   În continuare discuţiile şi dezbaterile purtate au accentuat principalele obiective, strategiile de desfăşurare şi termenele de implementare a importantelor activităţi din domeniul educaţional-religios.

   Un punct important al întâlnirii l-a constituit dezbaterile referitoare la noua Lege a Educaţiei Naţionale (LEN). Doamna Violeta Apostu a atras atenţia asupra impactului acestei legi asupra viitorului orei de religie în şcoală, deşi potrivit articolului 18, aliniatul 1, disciplina religie este inclusă ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun în planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial şi liceal. Modalitatea de aplicare a legii, posibilitatea interpretării ei şi nuanţarea diferitelor pasaje pot să afecteze bunul mers al actului educativ-religios, în contextul instituţiilor de învăţământ din ţara noastră.

   Referitor la etapele ulterioare ale unor concursuri (desene: „Să trecem pragul speranţei” şi eseuri: „Lumină din lumină”) şi ale olimpiadelor şcolare, au fost discutate şi stabilite detaliile bunei desfăşurări, în conformitate cu regulamentele aflate în vigoare şi cu cerinţele Inspectoratelor Şcolare Judeţene. Concursurile şcolare şi Olimpiada diecezană de religie se vor desfăşura la Iaşi, în ziua de 14 mai 2011, iar Olimpiada naţională de religie-liceu se va desfăşura la mănăstirea carmelită de la Ciofliceni, judeţul Ilfov, în perioada 28-30 aprilie 2011.

   În privinţa întâlnirii anuale a profesorilor de religie ce va avea loc la Pralea în perioada 21-22 mai 2011, a fost stabilit programul pe zile, problematica ce trebuie dezbătută şi detaliile legate de organizare, responsabil direct fiind părintele Benone Lucaci.

   În ceea ce priveşte învăţământul preşcolar, doamna Carmen Nedelcu, expert ARACIP, a expus modalităţile de implementare a standardelor de evaluare în grădiniţele şi unităţile şcolare din dieceză, în situaţia actuală. Materialele prezentate de doamna Carmen Nedelcu, portofoliile, mapele, au demonstrat interesul şi atenţia pe care o educatoare trebuie să le acorde în munca de macroproiectare şi microproiectare a activităţii didactice, din punct de vedere psihopedagogic şi legislativ. Activitatea metodico-didactică desfăşurată în cadrul întâlnirii anuale a educatoarelor din grădiniţele confesionale, din 5 martie 2011, de la Grădiniţa „Fericitul Ieremia” din Tomeşti, judeţul Iaşi, a subliniat şi aprofundat problematica proiectării, organizării şi desfăşurării ştiinţifice a demersului didactic.

   La această întâlnire a fost prezentă şi tânăra Gilberta Hobincu care a fost timp de doi ani misionară în Kenya şi care acum activează la Centrul Misionar Diecezan Iaşi. Prezenţa sa a fost motivată de dorinţa şi intenţia implementării unui proiect al Centrului Misionar, în parteneriat cu Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli, prin profesorii de religie din dieceză. Proiectul se derulează pe toată perioada Postului Mare şi presupune distribuirea „Cutiuţei speranţei” tuturor elevilor din dieceză. Detalii şi mai multe explicaţii pot fi găsite în revista „Lumina creştinului”, ultimul număr, la pagina 20, după cum a făcut referire Gilberta Hobincu.

   Intervenţiile ulterioare s-au legat de modalităţile de realizare a cursurilor de perfecţionare continuă adresate cadrelor didactice.

   La final, s-a stabilit ca în cadrul zilelor dedicate sărbătorii fericitului Ieremia de la Oneşti să se desfăşoare şi simpozionul naţional cu tema „Familia şi şcoala în învăţământul contemporan”, aflat la ediţia a doua.

   Următoarea întâlnire a oficiului a fost stabilită pentru 4 iunie 2011 la Oneşti.

Prof. Fulvina Blînda

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

five × three =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus