Sighetu Marmaţiei: Faza naţională a Olimpiadei de Religie Catolică

By: Administrator

   În perioada 19-21 aprilie 2016 s-a desfăşurat la Sighetu Marmaţiei faza naţională a Olimpiadei de religie romano-catolică şi greco-catolică.

   În acest an, Episcopia Greco-Catolică de Maramureş a ales să fie gazda acestui eveniment, la care au participat 108 elevi, alături de profesorii însoţitori, veniţi din toate colţurile ţării.

  An de an, şcoala românească trăieşte emoţia confruntării elitelor pe care le-a produs, iar olimpiada reprezintă o competiţie a valorilor, a spiritelor superioare situate cu mult deasupra mediei pregătirii şcolare. În acest context, trebuie să înţelegem că aceasta se adresează elevilor cu un înalt potenţial creator şi inovator, capabili să depăşească cu mult media existentă la nivelul şcolilor. Din această perspectivă, instituţia organizatoare, Colegiul Naţional „Dragoş Vodă” din Sighetu Marmaţiei, reprezintă o tradiţie în obţinerea rezultatelor de excepţie de-a lungul a aproape 100 de ani. Olimpiada este prin excelenţă un concurs la care participă elevii cei mai buni după ce au demonstrat că disciplina religie este pentru ei importantă, ziditoare, pregătitoare şi folositoare pentru viaţă.

   Directorul Colegiului Naţional „Dragoş Vodă”, prof. dr. Gheorghe Andraşciuc, a salutat participanţii cu următoarele cuvinte:

   „Dragi elevi, în procesul formării voastre este foarte important să fiţi voi înşivă, să căutaţi să treceţi toate informaţiile prin filtrul propriei personalităţi, fiind conştienţi că participaţi cu responsabilitate la propria devenire. Este esenţial ca în această perioadă să vă stabiliţi câteva modele şi să vă feriţi de pseudomodele promovate la tot pasul. Cu certitudine, optând pentru adevăratele referinţe morale, veţi fi feriţi de capcanele omniprezente în societate.

   În primul rând, dragi elevi, vă adresez invitaţia de a fi curioşi, de a vă pune întrebări şi de a pune întrebări, de a fi perseverenţi în ceea ce faceţi. Este foarte important să nu încetaţi să aveţi o atitudine interogativă şi, în acelaşi timp, reflexivă. Curiozitatea intelectuală reprezintă o modalitate de reuşită, o posibilitate de definire a propriei personalităţi şi o creare a unui stil personal. Ea nu înseamnă a te uita «prin gaura cheii», ci a încerca să creezi sau să inovezi lucruri măreţe, indiferent de natura lor.

   În al doilea rând, vă recomand să vă cultivaţi optimismul. Atitudinea pozitivă vă va ajuta să vă armonizaţi personalitatea cu standardele moderne europene. Cu certitudine, această perspectivă vă va transforma într-o referinţă pentru ceilalţi de lângă voi. Trebuie să ştiţi, dragi elevi, că devenirea voastră este o scară ale cărei trepte se cer a fi mereu urcate, indiferent de greutăţile care pot interveni inerent în formarea voastră. A urca nu înseamnă doar o acumulare de cunoştinţe, ci şi capacitatea de a conştientiza modalităţile de utilizare a ceea ce aţi acumulat. Nu trebuie să participaţi la crearea unei personalităţi abstracte, ci trebuie să căutaţi să observaţi partea pragmatică a lucrurilor, să ştiţi unde şi cum să găsiţi rezolvarea anumitor probleme. Dinamica societăţii determină necesitatea sincronizării procesului devenirii voastre cu perspectivele noilor provocări ale lumii moderne. Trebuie să acceptăm că sistemul educaţional prezent este în totalitate diferit de cel de acum câteva decenii. Omul modern îşi construieşte individualitatea şi personalitatea într-un mod pragmatic şi responsabil, mergând pe principiul asumat „sunt ceea ce învăţ şi cum învăţ”.

   Învingători au fost doar unii dintre participanţi, însă câştigători au fost cu toţii pentru că s-au străduit să cunoască cât mai bine Cuvântul Domnului şi învăţătura Bisericii. Atunci când cunoştinţele religioase se fac vizibile în viaţa de zi cu zi, făurind caractere şi personalităţi, mărturia este deplină şi exemplul ziditor.

   Martirii de la Sighet ne vorbesc despre un creştinism autentic, despre valoare şi ideal.

   Din cele mai vechi timpuri, acest pământ, a binecuvântat pe Dumnezeu prin slujire jertfelnică, mărturie stând mănăstirile care se înalţă către cer la tot pasul şi miile de jertfe şi cruci din cimitirul închisorii de la Sighet.

   Credinţa mărturisită cu preţul libertăţii şi cu sacrificiul vieţii, a celor care s-au jertfit din dragoste de Dumnezeu şi iubirea de ţară, indiferent de cult, gen, profesie sau stare materială, a avut ca obiectiv promovarea valorilor autentice, a crezului personal şi colectiv, generând modele de viaţă sfântă şi deschizând căi de sfinţenie pentru generaţiile viitoare.

   Credinţa este o alternativă de viaţă într-o lume atât de zbuciumată. Fiecare om este liber să aleagă ce îşi doreşte. Religia nu îngrădeşte omul cu nimic, nu vine să-l lege de reguli, doar vine să ne arate că viaţa se poate clădi şi pe principii sănătoase.

   Olimpiada Naţională de Religie este dovada că naţiunea română nu s-a pierdut. Participarea la o Olimpiadă Naţională reprezintă apogeul excelenţei în educaţie, reprezintă o provocare, având un rol esenţial în pregătirea pentru viaţă a tinerilor.

   Această competiţie reprezintă o valorificare a talentului şi a cunoştinţelor acumulate în activităţile şcolare, dar şi a asocierii acestora cu credinţa cea dătătoare de roade în viaţa noastră. Iar aceste roade se văd în valorile pe care le cultivăm, în conduita morală şi etică.

   A fost o experienţă benefică pentru munca depusă în câmpul şcolar de profesorii de religie şi de preoţii care au pregătit aceşti elevi, dar şi pentru viaţa spirituală a participanţilor, întrucât oferă şansa aprofundării temelor studiate la orele de religie.

   Pr. Ioan Codrea, inspector de religie, a mulţumit la rândul său participanţilor şi Episcopiei pentru susţinerea în organizare, comisiei, tuturor profesorilor care s-au implicat. În încheiere PS Vasile a mulţumit participanţilor, urându-le succes în parcursul şcolar, iar la sfârşit i-a încredinţat pe toţi Maicii Domnului, ocrotitoarea Eparhiei de Maramureş, rostind o rugăciune. La finalul festivităţii de premiere, interpreta de muzică populară Măriuca Verdeş a cântat câteva pricesne din Maramureş. A fost surpriza pregătită de către organizatori celor care au vizitat Maramureşul timp de trei zile, pentru că programul a cuprins atât vizite culturale, de studiu prin oraşul istoric şi la cimitirul de la Săpânţa, cât şi rugăciuni (în rit latin şi bizantin) sau participarea la programe artistice (piese de teatru). Astfel, elevii şi profesorii veniţi din alte judeţe au avut oportunitatea de a cunoaşte capitala Maramureşului din punct de vedere istoric, cultural şi spiritual.

   Aducem mulţumiri întregii echipe de organizare, surorilor Greco-catolice care s-au ocupat de cazare şi masă, precum şi comisiei de corectare, episcopiei, inspectoratului şcolar şi primăriei oraşului Sighetu Marmaţiei şi nu în ultimul rând profesorilor care au pregătit aceşti elevi.

   Dragi elevi este important să vă dedicaţi cunoaşterii şi performanţei, ca modalitate de formare a personalităţii fiecăruia.

   Oferim această experienţă lui Dumnezeu, cel care ne luminează viaţa şi inimile, ne îndrumă paşii şi ne cheamă la desăvârşire.

Prof. Mariana Sofronie şi prof. Maria Andrici

* * *

Sighetu Marmaţiei: A VII-a ediţie a Olimpiadei naţionale de religie pentru cultul catolic(cu album foto)

   lecturi: 373. Sighetu Marmaţiei: A VII-a ediţie a Olimpiadei naţionale de religie pentru cultul catolic

   A VII-a ediţie a Olimpiadei naţionale de religie pentru cultul catolic s-a desfăşurat în perioada 19-21 aprilie 2016, la Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş. Din Dieceza de Iaşi au participat 49 de elevi. Au participat 108 elevi (74 de elevi pentru disciplina religie şi 34 de elevi pentru disciplinele teologice) din 17 judeţe. Lotul naţional diecezan s-a întors cu 10 diplome Premiul I, 5 diplome Premiul II, 6 diplome Premiul III, 6 menţiuni şi 8 diplome de excelenţă.

   Deschiderea oficială a Olimpiadei s-a făcut la Sala Centrului Cultural unde Preasfinţitul Vasile Bizău împreună cu alţi preoţi de rit romano- şi greco-catolic a oficiat „Te Deum”. Apoi au fost adresate discursuri de bun venit din partea membrilor din Comisia de organizare şi reprezentanţi ai Inspectoratului şcolar Judeţean Maramureş.

   Programul pregătit pentru aceste zile a cuprins activităţi şi vizite de interes cultural şi religios. Elevii şi profesorii însoţitori au avut posibilitatea de a vedea bisericile istorice din oraş, Muzeul etnografic şi de a viziona piesa de teatru „Janka” de Osca Speace şi „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale.

   La mănăstirea „Maica Îndurerată” din Sighetu Marmaţiei s-a celebrat sfânta Liturghie în rit oriental şi în rit latin. Un moment special şi emoţionant pentru participanţi a fost vizita la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, loc ce ne vorbeşte azi despre suferinţa îndurată de clericii şi intelectualii care au apărat cu preţul vieţii valorile religioase şi culturale ale poporului român.

   La Cimitirul săracilor împreună cu fraţii capucini şi surorile din Congregaţia „Isus Răscumpărătorul” s-a păstrat un moment de reculegere şi s-a recitat sfântul Rozariu, meditând misterele de lumină. Intenţia generală a fost aceea ca Dumnezeu, prin mijlocirea sfintei Fecioare Maria şi a fericitului episcop martir Anton Durcovici, să menţină în cei prezenţi o credinţă vie şi statornică, iar pentru cei îngropaţi în acest cimitir, în marea sa milostivire, să le dăruiască pacea şi viaţa veşnică.

   La Cimitirul Vesel din Săpânţa, elevii şi profesorii au admirat talentul artistic şi literal al localnicilor care vor să păstreze amintirea celor dragi, ilustrând pe cruci secvenţe semnificative din viaţa lor.

   Olimpiada de religie s-a încheiat cu un moment festiv, când Preasfinţitul Vasile Bizău şi pr. prof. Florin Hoban, inspector de religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş, au acordat premii şi diplome elevilor.

   Elevii premianţi din dieceza noastră sunt:

 • la disciplina religie
  • clasa a VII-a: Premiul I– (nota 10) Bianca Anişoara Tancău, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă, Bacău; Premiul II – Ioana Albert, Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” Iaşi; Menţiune – Lorena-Gabriela Pandelea, Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi; Diplomă de excelenţă – Albert-Paul Winzinger, Şcoala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului;
  • clasa a VIII-a: Premiul I– (nota 10) Sabina Burcă, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pildeşti;Premiul III – Raluca-Gabriela Farcaş, Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni; Diplomă de excelenţă – Lucia Stoian, Şcoala Gimnazială „Anastasie Panu” Huşi; Andrei Carasevici, Şcoala Gimnazială Şcheia;
  • clasa a IX-a: Premiul I– (nota 10) Larisa-Monica Farţadi, Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; Premiul II – Ramona-Felicia Baciu, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi;Premiul III – Claudia Sescu, Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Săbăoani;
  • clasa a X-a: Premiul I– (nota 10) Mihaela Antal-Burlacu, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău; Premiul II – Ingrid Budău, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Galaţi;Menţiune – Cătălina Ailenii, Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi”, Rădăuţi;
  • clasa a XI-a: Premiul I– (nota 10) Olga-Teodora Popescu, Colegiul Naţional „Gheorghe Vrănceanu” Bacău; Menţiune – Lavinia Cadar, Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi; Diplomă de excelenţă – Carmil Chelaru, Colegiul Naţional Iaşi;
  • clasa a XII-a: Premiul I– Diana Farcaş, Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu”, Iaşi;Premiul II – Larisa Monica Vacaru, Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri” Bacău; Premiul III– Andreea Roxana Romila, Colegiul Naţional „Cuza Vodă” Huşi; Diplomă de excelenţă – Anca Stredie, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, Suceava
 • la discipline teologice
  • clasa a IX-a: Premiul I– Dănuţ Mircea Alexandru, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Roman; Premiul III – Cosmin-Emanuel Petraşc, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Oneşti; Diplomă de excelenţă – Eduard-Cazimir Perlanovschi, Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; Cătălin Petrişor, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi;
  • clasa a X-a: Premiul I– Florin-Marinel Cosferenţ, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Oneşti;Premiul II – Paul Andrici, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iaşi; Premiul III – Petru-Dragoş Fânaru, Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; Menţiune – Daniel Ciobanu, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Roman;
  • clasa a XI-a: Premiul I– Ioana Bonaparte, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi; Premiul III – Iulian-Iustin Patraşcu, Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” Oneşti; Menţiune – Alin-Florin Balint, Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău;
  • clasa a XII-a: Premiul I– (nota 10) Ciprian Fechetă, Colegiul Naţional Catolic „Sfântul Iosif” Bacău; Menţiune – Gabriel Lucian Cojocaru, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”, Roman; Diplomă de excelenţă – Luiza Vîrgă, Liceul Pedagogic „Vasile Lupu”, Iaşi.

Felicitări elevilor şi profesorilor îndrumători!

Impresii

 • „Olimpiada Naţională de Religie care s-a desfăşurat în judeţul Maramureş a fost cu siguranţă o experienţă de neuitat. Am cunoscut persoane deosebite din toate colţurile ţării cu care am trăit clipe minunate. De asemenea, acest concurs a reprezentat pentru mine un imbold şi o poartă deschisă spre cunoaşterea mai aprofundată a lui Dumnezeu. Pot afirma că organizarea a fost foarte reuşită deoarece persoanele implicate ne-au făcut să ne simţim extraordinar şi au arătat multă disponibilitate şi grijă spre a ne învăţa şi a ne prezenta obiective turistice de interes naţional. Îmi voi aminti cu plăcere întotdeauna experienţa pe care am trăit-o”. (Anca Stredie, Suceava)
 • „Sunt elev în clasa a VII-a şi am participat pentru prima dată la o olimpiadă naţională. Competiţia în sine a fost o provocare pentru mine, de care îmi voi aduce aminte toată viaţa. Activităţile organizate de cei care s-au implicat în acest proiect au fost diversificate şi foarte bine realizate. Am cunoscut oameni deosebiţi şi colegi minunaţi din toate colţurile ţării alături de care am trăit clipe de neuitat. Maramureşul mi-a lăsat o amintire plăcută şi mi-aş dori să revăd acele mirifice meleaguri care sunt un adevărat colţ de rai peste care Dumnezeu şi-a pus amprenta”. (Albert Paul Winzinger, Gura Humorului)
 • „Fiind al treilea an consecutiv al participării noastre la Olimpiada naţională de Religie, putem spune că anul acesta a fost unul deosebit, deoarece am avut încă o nouă ocazie de a vizita locuri noi şi de a ne face noi prieteni pe care nu am apucat să nu-i facem în anii trecuţi. Sighetul Marmaţiei este un oraş încărcat de tradiţie ce trezesc în mod individual dorinţa de cultură şi alipire de tot ce reprezintă necunoscutul. Trei zile pline de bucurie şi emoţii care insuflă curajul în a exprima în cadrul cunoştinţelor acumulate suprema învăţătură asupra a tot ceea ce însemnă Dumnezeu şi Biserica, a te raporta la tot ceea ce înseamnă suferinţa trecutului îndurat pentru Cristos, este un motiv care ne determină ca mereu să avem curajul de a ne exterioriza credinţa fără nici un fel de constrângere ce vine din partea celor care încă nu au ajuns la înalta cunoaştere a lui Dumnezeu. Acesta este de fapt scopul unei astfel de olimpiade. Sper ca prieteniile noi formate să fie de durată şi să aibă drept scop promovarea binelui în această societate încărcată de răutate şi duşmănie.” (Alin Balintşi Iustin Pătraşcu, Bacău)
 • „Olimpiada de Religie Catolică a fost cu siguranţă o experienţă de neuitat. Pe lângă concursul la care am participat, am trăit sentimentul de apartenenţă la Biserica catolică printre şi cu ceilalţi creştini catolici de rit greco-catolic. Am legat noi şi întărit vechi prietenii, am vizitat locuri, şi nu în ultimul rând, am rămas cu un bagaj semnificativ de cunoştinţe folositoare nu numai pentru minte, ci şi pentru suflet. Mă bucur mult că am participat şi sper că voi participa, cu ajutorul lui Dumnezeu, şi anul viitor.” (Andreea Lavinia Cadar, Galaţi)
 • „Olimpiada de Religie a fost o mare oportunitate de perfecţionare, dar mia ales o ocazie de a cunoaşte oameni noi. Impresia mea este una bună, deoarece nimeni nu se poate simţi nesatisfăcut. Şi chiar dacă ar fi puţin trist din cauză că nu a câştigat, trebuie să fie optimist şi să nu se dea bătut. Nu te lăsa! Luptă! Dumnezeu este şi va fi mereu cu tine! Şi… succes pentru anul viitor!” (Andrei Carasevici, Şcheia)
 • „Mă mândresc cu religia mea, mă mândresc cu îndrumătorii mei şi mă mândresc cu faptul că am reuşit să ajung pentru a patra oară la etapa naţională a Olimpiadei de religie. În fiecare an am cunoscut oameni deosebiţi şi am legat prietenii. Îmi doresc în continuare ca Dumnezeu să-mi dea putere de muncă să reuşesc să ajung în fiecare an la etapa naţională şi încurajez pe toţi tinerii să-şi cultive cunoştinţele în materie de religie.” (Theodora Andrei, Huşi)

Prof. Lăcrămioara Boroş

Tag:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

2 × 5 =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus