Traian: Întâlnirea anuală diecezană a profesorilor de religie din Dieceza de Iaşi

By: Administrator

Sesiunea prezidată de pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, OFMConv., inspector şcolar diecezan, a întrunit inspectorii zonali, experţii şcolari şi cadrele didactice ce predau disciplina Religie în Dieceza de Iaşi.

După momentele de hrană spirituală – prezentarea lucrărilor simpozionului şi mai ales a sfintei Liturghii, dar şi hrana trupească, pr. Iosif Bisoc, OFMConv. a transmis binecuvântarea Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi a Preasfinţitului Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, şi mulţumiri tuturor pentru implicarea activă în diversele proiecte şcolare şi extraşcolare fie la nivel zonal (judeţean), fie la nivel diecezan.

Pr. Iosif Bisoc, OFMConv. a subliniat colaborarea şi sprijinul pe care Episcopia de Iaşi, prin Preasfinţitul Aurel Percă, l-a arătat în derularea proiectelor şi acţiunilor propuse.

În continuare, au fost parcurse punctele propuse în ordinea de zi.

Printre realizările anului şcolar au fost menţionate acele activităţi care au continuat proiectele începute, dar şi cele care s-au desfăşurat în premieră:

– consfătuirile de la începutul anului şcolar şi semestriale/zonale cu profesorii fiecărei zone în parte;

– missio-canonica;

– concursurile şcolare: Olimpiada de religie V-XII cu cele două etape: judeţeană şi naţională (VII-XII) – diecezană (V-VI);

– programa pentru clasele V-XII;

– pelerinajul la Cacica realizat de elevii claselor a XII-a;

– simpozionul naţional La şcoala credinţei – familia înrădăcinată în credinţă;

– site-ul oficiului pentru pastoraţia şcolară şi predarea religiei în şcoli;

– diversele proiecte educative realizate la nivel de zonă cu implicare activ-participativă din partea profesorilor, elevilor, comunităţii locale.

Pr. Iosif Bisoc, OFMConv. a apreciat efortul şi implicarea cu devotament, dăruire, disponibilitate în activităţile desfăşurate pentru un cât mai bun demers al procesului instructiv-educativ religios, concretizate în diferite proiecte culturale, caritative, de voluntariat, sociale, cu impact local, judeţean, naţional sau internaţional.

Prof. Loredana Cojan,
expert şcolar OPSPRS

***

La Casa Misionarilor Verbiţi din Traian, jud. Neamţ, a avut loc, sâmbătă, 25 mai 2013, simpozionul naţional al profesorilor de religie, cu titlul „La şcoala credinţei: familia înrădăcinată în credinţă”.

Manifestarea a început la ora 9.00 şi a reunit peste 65 de profesori de religie catolică, studenţi teologi şi profesori universitari din: Iaşi, Bacău, Neamţ, Vaslui, Satu-Mare, Sălaj şi Suceava.

Scopul simpozionului a fost evidenţierea rolului Bisericii, familiei şi al şcolii în formarea şi desăvârşirea personalităţii elevilor, în contextul Anului Credinţei şi al Familiei, 2012-2013, precum şi valorizarea colaborării dintre aceşti factori educaţionali, valorificarea experienţei la clasă a profesorilor, a viziunii privind locul, importanţa familiei şi a şcolii în învăţământul contemporan.

Simpozionul a fost organizat în colaborare cu următorii parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” Roman, Episcopia Romano-Catolică Iaşi prin Oficiul pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli, şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Teologie Didactică Romano-Catolică.

Echipa implicată în realizarea proiectului a fost compusă din: pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, inspector şcolar diecezan, pr. prof. univ. dr. Emil Dumea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, pr. conf. univ. dr. Iosif Enăşoae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, prof. dr. Viorel STAN, inspector şcolar general, I.S.J. Neamţ, prof. dr. Giosan Mihai, inspector de religie, I.S.J. Neamţ, şi prof. metodist Paula-Odille Doğan, inspector zonal Neamţ de religie romano-catolică în cadrul Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli din Dieceza de Iaşi, pr. prof. Cristinel Sociu, director al Liceului Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” Roman.

Simpozionul s-a adresat profesorilor de religie catolică din învăţământul preuniversitar şi universitar, precum şi studenţilor din cadrul Facultăţilor de Teologie Romano-Catolică din ţară, şi a avut ca obiectiv prezentarea unor comunicări ştiinţifice şi metodice ce ilustrează atât experienţa la clasă, cât şi viziunea ştiinţifică asupra conţinutului disciplinei precum şi elemente de creativitate şi inovare în predarea religiei, atât din perspectiva profesorilor, cât şi a studenţilor.

Participarea profesorilor de religie din întreaga ţară, dar şi a studenţilor din facultăţile de profil a oferit un câmp vast de analiză, evenimentul fiind conceput ca un veritabil schimb de experienţă.

Programul zilei a fost următorul:

 • 8.00-9.00: Primirea participanţilor;

 • 9.00-9.30: Deschiderea lucrărilor simpozionului;

 • 9.30-12.00: Prezentarea lucrărilor pe secţiuni;

 • 12.00-13.00: Sfânta Liturghie;

 • 13.00-13.45: Schimb de impresii.

Moderatorii simpozionului au fost pr. conf. univ. dr. Iosif Enăşoae şi pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, OFMConv, iar profesorii înscrişi la simpozion şi-au prezentat lucrările la una din cele două secţiuni:

 • secţiunea I – comunicări ştiinţifice şi/sau metodice

 • secţiunea a II-a – creaţii literare (proză, poezie, dramaturgie).

Lista celor care şi-au prezentat în plen lucrările:

 • Conf. univ. dr. pr. Enăşoae Iosif – Familia creştină transmite şi maturizează credinţa copiilor;

 • Prof. Bejenaru Maricica – Familia – leagăn şi temelie pentru viaţa spirituală;

 • Prof. Andrici Maria – Educarea copiilor la credinţ? în familie;

 • Prof. Herciu Tereza – Chemarea credinţei;

 • Prof. Ciorbă Mariana – Credinţa – izvor de mântuire;

 • Prof. Ghercă Cristina – Credinţa fără fapte este moartă;

 • Prof. Vizitiu Ana Oana – Familia – educatoare a credinţei;

 • Ferenţ Margareta – Mărturia de credinţă a tinerei generaţii;

 • Prof. Şarig Angelica – Credinţa – temelia familiei

 • Prof. sr. Bereşoaei Cecilia – Ambientele în care se realizează educarea şi dezvoltarea copilului.

După fiecare temă au avut loc dezbateri cu privire la temele discutate, fiind prezentate şi unele experienţe personale din viaţa şi misiunea de dascăl.

Finalitatea simpozionului se va concretiza în editarea unui volum ce va cuprinde comunicările ştiinţifice şi creaţiile literare care au fost selectate, în funcţie de cerinţele stabilite de coordonatorii proiectului.

Prof. metodist Paula-Odille Doğan

***

Informare despre simpozion

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto: 25 mai: Traian (NT): Simpozionul naţional „La şcoala credinţei: familia înrădăcinată în credinţă”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

5 × three =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus