Traian, Neamț: Simpozionul naţional „La școala credinței: familia înrădăcinată în credință”

By: Administrator

   La Casa Misionarilor Verbiți din Traian, jud. Neamț a avut loc, sâmbătă, 25 mai 2013, simpozionul naţional al profesorilor de religie, cu titlul „La școala credinței: familia înrădăcinată în credință”. Manifestarea a început la ora 9.00 şi a reunit peste 65 de profesori de religie catolică, studenţi teologi şi profesori universitari din: Iaşi, Bacău, Neamţ, Vaslui, Satu-Mare, Sălaj și Suceava.

   Scopul simpozionului a fost evidenţierea rolului Bisericii, Familiei şi al Şcolii în formarea şi desăvârşirea personalităţii elevilor, în contextul Anului Credinței și al Familiei, 2012-2013 precum și valorizarea colaborării dintre aceşti factori educaţionali, valorificarea experienţei la clasă a profesorilor, a viziunii privind locul, importanţa familiei şi a şcolii în învăţământul contemporan.

   Simpozionul a fost organizat în colaborare cu următorii parteneri: Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamț, Liceul Teologic Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi ” Roman, Episcopia Romano-Catolică Iaşi prin Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Facultatea de Teologie Didactică Romano-Catolică.

   Echipa implicată în realizarea proiectului a fost compusă din: pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc, inspector şcolar diecezan, pr. prof. univ. dr. Emil Dumea, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, pr. conf. univ. dr. Iosif Enăşoae, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Teologie Romano-Catolică, prof. dr. Viorel STAN, inspector şcolar general, I.S.J. Neamț, prof. dr. Giosan Mihai, inspector de religie, I.S.J. Neamț, şi prof.metodist paula-Odille Dogan, inspector zonal Neamț de religie romano-catolică în cadrul Oficiului pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli din Dieceza de Iași, pr.prof. Cristinel Sociu, director al Liceului Romano-Catolic „Sf. Francisc de Assisi ” Roman.

   Simpozionul s-a adresat profesorilor de religie catolică din învăţământul preuniversitar şi universitar, precum şi studenţilor din cadrul Facultăţilor de Teologie Romano-Catolică din ţară, şi a avut ca obiectiv prezentarea unor comunicări ştiinţifice şi metodice ce ilustrează atât experienţa la clasă cât și viziunea ştiinţifică asupra conţinutului disciplinei precum și elemente de creativitate şi inovare în predarea religiei, atât din perspectiva profesorilor, cât şi a studenţilor. Participarea profesorilor de religie din întreaga ţară, dar şi a studenţilor din facultăţile de profil a oferit un câmp vast de analiză, evenimentul fiind conceput ca un veritabil schimb de experienţă.

Programul zilei a fost următorul:

 • 8.00-9.00: Primirea participanţilor;
 • 9.00-9.30: Deschiderea lucrărilor simpozionului;
 • 9.30-12.00: Prezentarea lucrărilor pe secţiuni;
 • 12.00-13.00: Sfânta Liturghie;
 • 13.00-13.45: Schimb de impresii.

Moderatorii simpozionului au fost pr. conf. univ. dr. Iosif Enăşoae și pr. prof. univ. dr. Iosif Bisoc iar profesorii înscrişi la simpozion şi-au prezentat lucrările la una din cele două secțiuni: secțiunea I – Comunicări științifice și/sau metodice și secțiunea a II-a ce a cuprins creaţii literare (proză, poezie, dramaturgie).două secţiuni: secţiunea I – Comunicări ştiinţifice şi/sau metodice și secţiunea a II-a ce a cuprins creații literare(proză, poezie, dramaturgie).

Lista celor care şi-au prezentat în plen lucrările:

 • Conf. Univ. Dr. Pr. Enășoae Iosif – FAMILIA CREŞTINĂ TRANSMITE ŞI MATURIZEAZĂ CREDINŢA COPIILOR ;
 • Prof. Bejenaru Maricica – FAMILIA – LEAGĂN ŞI TEMELIE PENTRU VIAŢA SPIRITUALĂ ;
 • Prof. Andrici Maria – EDUCAREA COPIILOR LA CREDINŢǍ ÎN FAMILIE ;
 • Prof. Herciu Tereza – CHEMAREA CREDINȚEI ;
 • Prof. Ciorbă Mariana – CREDINȚA – IZVOR DE MÂNTUIRE ;
 • Prof. Ghercă Cristina – CREDINȚA FĂRĂ FAPTE ESTE MOARTĂ ;
 • Prof. Vizitiu Ana Oana – FAMILIA – EDUCATOARE A CREDINȚEI ;
 • Ferenț Margareta – MĂRTURIA DE CREDINȚĂ A TINEREI GENERAȚII;
 • Prof. Șarig Angelica – CREDINȚA-TEMELIA FAMILIEI ;

După fiecare temă au avut loc dezbateri cu privire la temele discutate, fiind prezentate şi unele experienţe personale din viaţa şi misiunea de dascăl.

Finalitatea simpozionului se va concretiza în editarea unui volum ce va cuprinde comunicările ştiinţifice şi creaţiile literare care au fost selectate, în funcţie de cerinţele stabilite de coordonatorii proiectului.

Tag:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

4 × one =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus