„Missio canonica” pentru profesorii de religie

By: Petru Sebastian Tamaș

Conferirea „missio canonica” profesorilor de religie romano-catolică s-a desfăşurat la Roman, la 24 martie 2017, la Bacău şi Oneşti, la 25 martie 2017, iar pentru profesorii din zona Iaşi conferirea va avea loc la 19 mai 2017.

*

Zona Roman

În sala de conferinţe a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman a avut loc vineri, 24 martie 2017, conferirea „missio canonica” profesorilor de religie romano-catolică din zona Roman-Neamţ.

La activitate au participat profesorii de religie romano-catolică ce predau în şcolile generale şi liceele din Roman, Bârgăuani, Barticeşti, Gherăeşti, Nisiporeşti, Piatra Neamţ, Adjudeni, Băluşeşti, Buruieneşti, Pildeşti, Rotunda, Sagna, Săbăoani, Tămăşeni şi Traian.

Evenimentul a început cu salutul de bun venit al pr. prof. Petru Sebastian Tamaş, inspectorul şcolar diecezan, care a mulţumit tuturor profesorilor pentru activitatea depusă, activitate ale cărei roade s-au arătat cu ocazia concursurilor şi olimpiadelor şcolare şi a prezentat pe noul inspector zonal Roman, în persoana pr. prof. Cristinel Sociu, directorul Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi”.

Au urmat apoi discuţii cu privire la ultimele noutăţi stabilite la întâlnirea Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli din 4 martie 2017, în special cele privitoare la fazele naţională şi interjudeţeana ale olimpiadei, la concursul de eseuri şi la simpozionul naţional al profesorilor de religie cu tema „Strategii inovative in predarea religiei”, simpozion care se va desfăşura la 10 iunie, la Traian, Neamţ. Au fost luate în discuţie şi alte probleme specifice cu care se confruntă profesorii de religie.

La finalul discuţiilor au fost evaluate portofoliile profesorilor şi s-a conferit fiecăruia „missio canonica”.

*

Zona Bacău

La Decanatul de Bacău a avut loc, sâmbătă, 25 martie 2017, şedinţa profesorilor de religie din zona Bacău, în cadrul căreia s-a analizat activitatea învăţământului şcolar primar, gimnazial şi liceal din zona Bacău şi s-a conferit „missio canonica”.

Au participat pr. prof. Petru-Sebastian Tamaş – inspector şcolar diecezan, pr. Lucian Adam – inspector şcolar pentru zona Bacău, şi 26 de profesori de religie ce activează în şcolile din această parte a Diecezei de Iaşi. Pr. Petru-Sebastian Tamaş a transmis profesorilor salutul Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi al Preasfinţitului Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, şi mulţumiri pentru întreaga activitate didactică, pedagogică, curriculară şi extracurriculară desfăşurată. De asemenea, au fost apreciate efortul şi implicarea cu devotament, dăruire, disponibilitate în activităţile desfăşurate pentru un cât mai bun demers al procesului instructiv-educativ religios, concretizate în diferite proiecte culturale, caritative, de voluntariat, sociale, cu impact local, judeţean, naţional sau internaţional.

*

Zona Oneşti

Sâmbătă, 25 martie 2017, a avut loc la Oneşti, la Liceul Teologic „Fericitul Ieremia” din Oneşti întâlnirea anuală a profesorilor de religie din zonă cu părintele inspector diecezan, Petru Sebastian Tamaş.

Întâlnirea a început la ora 14.00 cu salutul fr. Cristinel Ghiurca OFMCap, inspector şcolar pentru zona Oneşti, şi al părintelui Petru Sebastian Tamaş, inspector şcolar diecezan.

După ce a făcut o analiză a activităţii zonei, pr. Petru Tamaş a trecut în revistă activităţile de viitor ale profesorilor din Dieceza de Iaşi, invitând profesorii de religie la o vie participare. Profesorii din zonă au intervenit cu întrebări, relatări şi experienţe din cotidian.

La ora 14.30 a urmat un moment de reculegere şi rugăciune în capela seminarului.

Profesorii au mers apoi în cabinetul de informatică al liceului unde au fost prelucraţi în legătură cu gestionarea grupului de comunicare online al profesorilor diecezei.

Începând cu ora 15.00 fiecare profesor a prezentat în particular inspectorului diecezan raportul de activitate al anului şcolar precedent şi, după o evaluare obiectivă, a primit „missio canonica” pentru anul şcolar viitor.

*

Pentru profesorii din zona Iaşi întâlnirea pentru conferirea „missio canonica” va fi organizată la 19 mai.

Fr. Cristinel Ghiurca şi prof. Cristian Scripcaru

 

Mai multe imagini de la acest eveniment puteţi vedea în Albumul foto24-25 martie: „Missio canonica” pentru profesorii de religie la Roman şi Oneşti

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

one × two =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus