Missio canonica pentru profesorii de religie

By: Petru Sebastian Tamaș

Conferirea „missio canonica” profesorilor de religie romano-catolică s-a desfăşurat la Roman, la 26 ianuarie 2018, la Bacău şi Oneşti, la 27 ianuarie 2018, iar pentru profesorii din zona Iaşi conferirea „missio canonica” va avea loc la Soloneţul Nou (SV), la 28 aprilie 2018.

*

Roman: „Missio canonica”

În sala de conferinţe a Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” din Roman, a avut loc vineri, 26 ianuarie 2018, conferirea „missio canonica” profesorilor de religie romano-catolică din zona Roman-Neamţ.

La activitate au participat profesorii de religie romano-catolică ce predau în şcolile generale şi liceele din Roman, Bârgăuani, Barticeşti, Gherăeşti, Nisiporeşti, Adjudeni, Băluşeşti, Buruieneşti, Pildeşti, Rotunda, Sagna, Săbăoani, Tămăşeni şi Traian.

Festivitatea a fost deschisă de pr. prof. Sociu Cristinel, directorul Liceului Teologic Romano-Catolic „Sfântul Francisc de Assisi” şi inspector zonal Neamţ, care, după ce i-a salutat pe cei prezenţi, a dat cuvântul pr. prof. Petru Sebastian Tamaş, inspectorul şcolar diecezan. Acesta, salutându-i la rândul său pe profesorii participanţi şi în numele PS Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, a mulţumit tuturor pentru activitatea depusă în anul şcolar anterior, activitate ale cărei roade s-au arătat cu ocazia concursurilor şi olimpiadelor şcolare. Cei prezenţi au fost informaţi cu privire la situaţia auxiliarelor şcolare, stadiul noilor manuale şi al revistei profesorilor, olimpiadele şi concursurile şcolare ce urmează a se desfăşura pe parcursul semestrului al doilea. Au urmat apoi discuţii cu privire la alte probleme specifice cu care se confruntă profesorii de religie din zonă.

La finalul discuţiilor au fost evaluate portofoliile profesorilor şi s-a conferit fiecăruia „missio canonica”.

Prof. Odille Doğan

*

Bacău: „Missio canonica”

La Decanatul de Bacău a avut loc sâmbătă, 27 ianuarie 2018, şedinţa profesorilor de religie din zona Bacău, în cadrul căreia s-a analizat activitatea învăţământului şcolar primar, gimnazial şi liceal din zona Bacău.

În cadrul întâlnirii a avut loc şi acordarea binecuvântării şi conferirea missio canonica. Au participat pr. prof. Petru-Sebastian Tamaş – inspector şcolar diecezan, pr. Lucian Adam – inspector şcolar pentru zona Bacău, şi 28 de profesori de religie ce activează în şcolile din această parte a Diecezei de Iaşi.

Pr. Petru-Sebastian Tamaş a transmis profesorilor binecuvântarea Preasfinţitului Petru Gherghel, episcop de Iaşi, şi a Preasfinţitului Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, şi mulţumiri pentru întreaga activitate didactică, pedagogică, curriculară şi extracurriculară desfăşurată. De asemenea, au fost apreciate efortul şi implicarea cu devotament, dăruire, disponibilitate în activităţile desfăşurate pentru un cât mai bun demers al procesului instructiv-educativ religios, concretizate în diferite proiecte culturale, caritative, de voluntariat, sociale, cu impact local, judeţean, naţional sau internaţional. Cu această ocazie profesorii prezenţi au susţinut şi examenul pentru obţinerea „missio canonica”, care arată că au acordul cultului pentru a preda disciplina religie în următorul an.

Prof. Loredana Cojan

*

Oneşti: „Missio canonica”

Sâmbătă, 27 ianuarie 2018, a avut loc la Oneşti, la Liceul Teologic „Fericitul Ieremia”, întâlnirea profesorilor de religie din zonă cu părintele inspector diecezan, Petru Sebastian Tamaş.

Întâlnirea a început la ora 14.00 cu salutul pr. prof. Daniel Cosmin Constantin OFMCap, director al liceului şi gazda noastră primitoare. Apoi, părintele inspector Petru Sebastian Tamaş a transmis salutul păstorilor diecezei, Mons. Petru Gherghel şi Mons. Aurel Percă, mulţumind încă dintru început pentru activitatea depusă de profesorii zonei Oneşti în şcoli, dar şi în comunităţile parohiale.

După ce a făcut o analiză a activităţii zonei, pr. Petru Tamaş a făcut o serie de comunicări vizavi de activitatea din semestrul al II-lea al acestui an şcolar, dintre care putem enumera: organizarea olimpiadelor şi concursurilor la religie, ziua de reculegere pentru profesorii de religie ai diecezei, implicarea profesorilor în activitatea de evaluare a manualelor şcolare şi participarea la un curs de formare ce va fi aprobat în viitorul apropiat.

Începând cu ora 15.00, fiecare profesor a prezentat personal inspectorului diecezan raportul de activitate al anului şcolar precedent. După o scurtă evaluare a activităţii, părintele inspector Petru Tamaş a oferit fiecărui profesor acordul cultului pentru ca aceştia să poată exercita în continuare misiunea în şcolile de stat.

Prof. Cristian Scripcaru

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

three × 5 =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus