Iaşi: Sesiune extraordinară a Oficiului pentru Pastoraţia Şcolară şi Predarea Religiei în Şcoli

By: Administrator

   După momentul de rugăciune, pr. Iosif Bisoc a prezentat ordinea de zi:

  • statutul actual al profesorului de religie în contextul schimbărilor majore survenite în structura şi viziunea învăţământului românesc;
  • analiza olimpiadelor la disciplina religie, faza naţională şi faza interjudeţeană;
  • conferirea missio canonica profesorilor de religie şi obţinerea acordului cultului profesorilor din învăţământul confesional;
  • pelerinajul absolvenţilor claselor a XII-a (XIII-a) la sanctuarul marian de la Cacica, judeţul Suceava (27 aprilie 2013);
  • diverse aspecte ce vizează atât activitatea cadrelor didactice din învăţământul religios din dieceză, cât şi activitatea responsabililor şi a inspectorilor şcolari, membri ai oficiului.

   Ne-am bucurat de salutul, de binecuvântarea şi de încurajarea pe care Preasfinţitul Petru Gherghel, episcop de Iaşi, le-a transmis membrilor oficiului şi întregului corp profesoral al diecezei. Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, a onorat această întâlnire cu prezenţa sa şi în luările de cuvânt excelenţa sa a mulţumit pentru întreaga activitate didactică, pedagogică, educativă, curriculară şi extracurriculară desfăşurată de dascăli. Totodată a răspuns şi a lămurit unele aspecte care vizează bunul mers al activităţilor didactice.

sedinta-extraordinara-opsprs-iasi-2013-3

   În continuare, au fost parcurse punctele propuse în ordinea de zi, în conformitate cu planificarea acestei întruniri extraordinare determinate de schimbările survenite în demersul învăţământului românesc actual. Pr. Iosif Bisoc a subliniat colaborarea şi sprijinul pe care Episcopia de Iaşi, prin Preasfinţitul Aurel Percă, le-a arătat în derularea proiectelor şi acţiunilor propuse, în mod special cu ocazia desfăşurării etapei naţionale a Olimpiadei naţionale de religie pentru cultul catolic de limbă română. Au fost stabilite coordonatele perioadei următoare până la sfârşitul anului şcolar, accentul fiind pus pe informarea tuturor profesorilor, a părinţilor parohi, a reprezentanţilor inspectoratelor şcolare despre calendarul activităţilor şi ţintele stabilite în cadrul oficiului.

   Pr. Iosif Bisoc a apreciat efortul şi implicarea cu devotament, dăruire, disponibilitate în activităţile desfăşurate.

   Următoarea activitate este reprezentată de faza interjudeţeană a Olimpiadei de religie pentru clasele a V-a şi a VI-a care se va desfăşura la Bacău, în ziua de 11 mai 2013.

Prof. Fulvina Blânda

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

18 − 1 =

Informații Contact

Oficiul pentru Pastorația Școlară și Predarea Religiei în Școli se dorește a fi un instrument în favoare elevilor, profesorilor și tuturor acelora interesați de bunul mers al școlii.

Strada Mihail Sturdza, Nr. 25, Bloc 25,

0753 667 107 sau 0765 442 583

tamasps@yahoo.com

Derulare Sus